Corona

Op 30 april berichtten we u dat er vanaf maandag 18 mei opnieuw familiebezoek mogelijk is in Zevenbergen-Ranst en De Maretak.  Op dat moment legde de overheid ons de beperking van 1 bezoeker per bewoner op.  De nodige afspraken met ouders en bewindvoerders werden ondertussen gemaakt.  

Deze beperking van 1 bezoeker was moeilijk te begrijpen en de overheid heeft er ondertussen mee ingestemd om dit aantal bezoekers op te trekken naar 4 bezoekers per bewoner.  

Als voorziening zijn we blij met deze versoepeling, maar tegelijk willen we voorzichtig zijn en dit beperken tot 2 bezoekers tegelijk.  Belangrijk hierbij is dat de bezoekers die gelijktijdig langskomen uit hetzelfde (bij elkaar inwonende) gezin wonen.  Het hoeven echter niet altijd dezelfde personen te zijn die langskomen.  

Naast deze wijziging in het aantal bezoekers, hebben we intern nog een kleine bijsturing gedaan over het wandelen buiten het domein.  Wij raden nog steeds ten sterkste aan dat men- uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden – van dit bezoekmoment gebruikt maakt om een wandeling te maken. Het is echter niet toegestaan om het domein te verlaten.