Corona

Sinds maart hebben we samen al een hele weg afgelegd en we hopen dat we ook in de volgende maanden op uw begrip en steun mogen blijven rekenen.  Ons enige, gezamenlijke doel blijft nog steeds een gezonde , veilige en kwaliteitsvolle leef- en werkomgeving voor alle bewoners en onze medewerkers.

De overheid en gebruikers vragen om , indien mogelijk, geleidelijk aan over te gaan tot de gewone ’naar huis gaan’-regeling zoals ze voor de coronatijd bestond.  Vanaf september kunnen ouders als zij daarvoor kiezen terug overstappen naar de gekende ‘naar huis gaan’-regeling volgens het afgesproken ritme in de individuele dienstverleningsovereenkomst.   Toch vragen we om steeds de richtlijnen vanuit de overheid wat betreft hygiëne en contacten goed te blijven opvolgen. Zeker de beperking van het aantal contacten is belangrijk.  In dit kader vragen we de ouders ook om bij te houden met welke personen men contact heeft gehad tijdens de periode dat de cliënt thuis verbleef. Ook aan de ouders van het dagverblijf vragen we om hun contacten bij te houden.  Het is belangrijk dat we deze gegevens snel kunnen opvragen in geval van een besmetting.

Nationale en provinciale maatregelen zorgen er ook voor dat we onze bezoekafspraken lichtjes moeten bijsturen.   Cliënten kunnen nog steeds bezoek blijven ontvangen, met de beperking van 1 bezoekmoment van 50 minuten per week.  Het dienen echter steeds dezelfde bezoekers te zijn en deze bezoekers moeten uit hetzelfde bij elkaar inwonende gezin komen.  Rekening houdend met deze wijziging is het mogelijk om met meer dan 2, maar maximum 4,  familieleden tegelijk te komen. Uiteraard draagt elke bezoeker steeds een mondmasker. 

 

Uiteraard blijven alle andere afspraken nog altijd gelden. 

Natuurlijk blijven wij zeer waakzaam en volgen we de situatie op de voet.  Dat betekent dat afspraken indien nodig, onmiddellijk gewijzigd kunnen worden als nieuwe omstandigheden dat noodzakelijk maken.