Corona

Bezoekregeling vanaf maandag 18 mei 2020

De overheid laat ten vroegste vanaf 4 mei,  opnieuw bezoek toe aan residentiële voorzieningen voor personen met een handicap. Omdat we intern een en ander grondig willen voorbereiden zodat de bezoekmomenten veilig en hygiënisch kunnen verlopen, zullen we in Zevenbergen-Ranst en De Maretak bezoeken organiseren vanaf  maandag 18 mei.  
Alle ouders en wettelijke vertegenwoordigers werden op de hoogte gebracht van de specifieke afspraken. 

Opnieuw bezoek toelaten is een eerste stap in de versoepeling van de maatregelen, genomen n.a.v. het coronavirus.  De volgende stappen – bv. het heropstarten van het dagverblijf, het naar huis laten gaan van bewoners, de terugkeer van bewoners die thuis worden opgevangen – zullen geleidelijk aan volgen.  Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer dat zal kunnen.  Wij volgen hier nauwgezet de richtlijnen van de overheid en bereiden ons inmiddels voor om dit intern te organiseren. Uiteraard brengen wij u tijdig op de hoogte van het verdere verloop van deze maatregelen.

Wij danken u alvast voor uw begrip tijdens de voorbije periode en rekenen graag op uw blijvende steun bij deze nieuwe afspraken.