Algemeen

In samenwerking met de Sociale Huisvestingsmaatschappij 'Zonnige Kempen' start het inclusief woonproject in de Bijlstraat. De Bijlstraat grenst aan het domein van Zevenbergen-Ranst. 

Bijzondere zorg

In het grote witte gebouw zijn er 10 woon-units voor bijzondere zorg.
4 voor mensen met een familielid met een beperking dat daar mee inwoont en in Zevenbergen ondersteuning krijgt en 6 voor mensen wiens kind in Zevenbergen verblijft en die dicht in de buurt willen wonen.
Zevenbergen was van bij het begin betrokken bij dit project. Zo konden we ook suggesties doen voor de inrichting van de appartementen.
Meer info vind je in de folder (onderaan) of kan je vragen bij de sociale dienst.

Info over het inclusieve woonproject