Corona

Vanaf maandag 19/10 zijn er opnieuw strengere coronamaatregelen van kracht.   De invloed van deze maatregelen is ook in Zevenbergen en meer bepaald bij onze bezoekregeling voelbaar.

Vanaf donderdag 22 oktober gelden volgende aanpassingen:

Er zijn maximum 2 bezoekmomenten per week per bewoner.  

Per bezoekmoment kunnen maximum 3 bezoekers tegelijk komen.  

De personen die samen op bezoek komen, maken deel uit van hetzelfde (bij elkaar inwonende) gezin.  Per bezoekmoment mag het een ander (bij elkaar inwonend) gezin zijn.

Alle andere afspraken blijven gelden zoals voordien. 

Rond het dragen van het mondmasker willen we u er graag op wijzen dat het masker tijdens de ganse duur van het bezoek gedragen moet worden.

Gezien we de laatste maanden al werkten met een strikte bezoekregeling kunnen we met deze aanpassing de bezoeken nog altijd zo veilig mogelijk laten verlopen voor bewoners en medewerkers.  

Alvast bedankt om deze afspraken goed op te volgen.