Algemeen

Villa Praline is een vzw die werd opgericht door 7 ouders die allen een kind met een beperking hebben.  Zij organiseren activiteiten om gezinnen te informeren en te ondersteunen bij inclusiegerichte initiatieven. Daarnaast willen zij een dagcentrum voor actieve dagbesteding openen in hun regio. Daarvoor lieten ze hun oog vallen op de pastorij van Bonheiden (zie krantenbericht).

Enkele jaren geleden zocht VZW Villa Praline contact met Emmaüs en dus Zevenbergen. Na een eerste verkenning en begeleiding volgt er nu een nauwere samenwerking. Die leidt nu tot een intensievere ondersteuning voor het uitbouwen en exploiteren van dit nieuwe project.  Het is een project met een ietwat andere doelgroep dan we gewend zijn. Omdat er in de regio weinig dergelijke initiatieven zijn, ondersteunt Emmaüs (en dus Zevenbergen) dit initiatief. Trouwens, de geschiedenis herhaalt zich : ook De Maretak en Home Marjorie zijn eind jaren negentig, op die manier ontstaan.

Het vernieuwende zit ‘m vooral in het feit dat het een heel inclusief project is.  Een project dat ingebed is in Bonheiden en dus kansen biedt voor een activiteitenaanbod in nauw overleg met vrijwilligers en verenigingen in het dorp en uiteraard in samenwerking met de ouders-initiatiefnemers. 

In een eerste fase gaat de aandacht nu naar de verbouwing van de pastorij en het uitwerken van het zorg- en financieel model. We mikken op een opstart tegen september 2021.

Het persbericht kunt u hieronder lezen.