Corona

Eind juli brachten we jullie op de hoogte over een aanpassing in de bezoekregeling en het feit dat de bewoners vanaf september terug naar huis kunnen gaan volgens het in de  individuele dienstverleningsovereenkomst afgesproken ritme.   

Vanaf 2/9 kunnen we de mogelijkheden rond op bezoek komen terug uitbreiden: 

  • Per bewoner zijn er (maximum) 3 bezoekmomenten van 50 minuten per week. 
  • Per bezoekmoment kunnen (maximum). 4 bezoekers tegelijk komen, zij hoeven niet uit dezelfde bubbel te komen.  Deze bezoekers hoeven ook niet steeds dezelfde te zijn.      

Alle andere afspraken omtrent het bezoek blijven behouden:

  • Bezoek is enkel mogelijk na afspraak tussen 10u en 17u (ook in het weekend).  Een afspraak kan u maken via de woning. 
  • Bezoeken vinden plaats in de bezoekerstent, uw familielid wordt gebracht en opgehaald door de begeleiders.  Bezoek op de woning is niet toegelaten! We raden sterk aan om (afhankelijk van de weersomstandigheden)  een wandeling te maken op het domein of de andere afgesproken plaatsen.
  • Registreren vóór het bezoek en dragen van een chirurgisch mondmasker tijdens het bezoek is voor alle bezoekers verplicht!
  • Uitgebreid overleg met begeleiders gebeurt via mail of telefonisch. 
  • Voor bezoekers die terugkeren uit het buitenland zijn er aparte richtlijnen.

Zoals steeds zijn wij zeer waakzaam en volgen we de situatie op de voet.  Dat betekent dat afspraken indien nodig, onmiddellijk gewijzigd kunnen worden als nieuwe omstandigheden dat noodzakelijk maken.  Hou zeker de website in de gaten!