Algemeen

Een nieuw project

Kind en Gezin erkent het samenwerkingsproject van MFC Zevenbergen met het Centrum Inclusieve Kinderopvang Emmaüs en de kinderdagverblijven De Zonnebloemen en Het Zonnebloempje als pioniersproject in de inclusieve kinderzorg.

Het waarom

Ouders van een jong kindje met een specifieke zorgbehoefte zoeken opvang en ondersteuning in de gewone ‘inclusieve’ kinderopvang. Zij merken dat hun baby of peuter moeizaam ontwikkelt en een specifieke zorgbehoefte heeft maar hebben vaak nog geen diagnose. Soms is er enkel een vermoeden van een ontwikkelingsprobleem. Ouders zoeken ondersteuning die eenvoudig toegankelijk is. Zij kunnen terecht in de inclusieve kinderopvang waar alle kinderen welkom zijn, ook als zij een specifieke zorgbehoefte hebben.

De Maretak in Duffel werkt al geruime tijd samen met het Centrum Inclusieve Kinderopvang (CIKO) van Emmaüs en de inclusieve kinderdagverblijven De Zonnebloem en het Zonnebloempje in Mechelen. De inclusiecoach van het  CIKO heeft goede contacten uitgebouwd met Zevenbergen en De Maretak. Zij kan voor gelijk welke vraag bij het MFC terecht waar de medewerkers een ruime kennis en ervaring hebben opgebouwd in handicapspecifieke kennis en deze kennis en ervaring kunnen delen.

Meer info? 

Lees hier meer over de doelstellingen en de mogelijkheden van dit nieuwe initiatief.